Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2017-07-17
|
Kategorier:

Nyheter,

Laholm

Byggstatus för områden i Laholm

Denna uppdatering gäller följande områden i Laholm; Mitt, Nordväst, Nordöstra, Norra Skogaby och Sydöstra.

Vi arbetar just nu med utbyggnaden av fibernätet i Laholm med omnejd. Notera att byggprocessen som beskrivs nedan inte behöver genomföras i angiven ordning, för att utbyggnaden skall bli så effektiv som möjligt kan olika moment komma att genomföras parallellt. Vi har i några områden i Laholm påbörjat detaljprojekteringen genom att kontakta markägare, samtidigt som vi planerar för stamnät och områdesnät. Här kommer mer information om hur de olika delarna i en fiberutbyggnad går till.

Faser i fiberutbyggnaden
Utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden av stamnätet sker utanför/till ditt bostadsområde. Som kund kommer du förmodligen inte att märka av detta.

Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i din tätort samt installerar fiberskåp.

Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

Detaljprojektering, grävning och installation hos kund. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet. Efterhand slutför vi installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. Vår entreprenör kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören.

Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?
Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Till startsidan